-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดอนแรดวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดอนแรดวิทยา

รหัสโรงเรียน : 650804

เขตการศึกษา : สพม.เขต 33

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ธาตุ-บัวเสียว ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 32130

โทรศัพท์ : 0819676796

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดอนแรดวิทยา

-- advertisement --