-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 650795

เขตการศึกษา : สพม.เขต 33

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สมุด ปราสาท สุรินทร์ 32140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

-- advertisement --