-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 650839

เขตการศึกษา : สพม.เขต 33

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 92 ปัทมานนท์ บึง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์

-- advertisement --