โลโก้โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 650791

เขตการศึกษา : สพม.เขต 33

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 424 สุรินทร์ – ปราสาท กังแอน ปราสาท สุรินทร์ 32140

โทรศัพท์ : 044-551245

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประสาทวิทยาคาร