-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 650802

เขตการศึกษา : สพม.เขต 33

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 ปราสาทเบง – เกษตรถาวร กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 32210

โทรศัพท์ : 044 – 712077

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา

-- advertisement --