โลโก้โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 650782

เขตการศึกษา : สพม.เขต 33

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านสาโรช ท่าตูม – ชุมพลบุรี พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์ 32120

โทรศัพท์ : 044-712068

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพรมเทพพิทยาคม