-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมหิธรวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมหิธรวิทยา

รหัสโรงเรียน : 650770

เขตการศึกษา : สพม.เขต 33

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 797 เลี่ยงเมืองลำชี-ปราสาท นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : 044516059

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมหิธรวิทยา

-- advertisement --