-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนยางวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนยางวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 650821

เขตการศึกษา : สพม.เขต 33

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 59 – ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110

โทรศัพท์ : 044712220

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนยางวิทยาคาร

-- advertisement --