-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 650780

เขตการศึกษา : สพม.เขต 33

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 101 หนองตาด-กระโพ บะ ท่าตูม สุรินทร์ 32120

โทรศัพท์ : 044145566

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนลานทรายพิทยาคม

-- advertisement --