-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังข่าพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังข่าพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 650820

เขตการศึกษา : สพม.เขต 33

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 127 ถนนศีขรภูมิ-นาตัง ช่างปี่ ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110

โทรศัพท์ : 044590136

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังข่าพัฒนา

-- advertisement --