-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

รหัสโรงเรียน : 650836

เขตการศึกษา : สพม.เขต 33

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 96 – ศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์ 32150

โทรศัพท์ : 044558634

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

-- advertisement --