-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีสุขวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีสุขวิทยา

รหัสโรงเรียน : 650832

เขตการศึกษา : สพม.เขต 33

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 103 – ศรีสุข สำโรงทาบ สุรินทร์ 32170

โทรศัพท์ : 044151608

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีสุขวิทยา

-- advertisement --