-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

รหัสโรงเรียน : 650829

เขตการศึกษา : สพม.เขต 33

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 132 – ลำดวน ลำดวน สุรินทร์ 32220

โทรศัพท์ : 044541096

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุรพินท์พิทยา

-- advertisement --