โลโก้โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุรวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 650757

เขตการศึกษา : สพม.เขต 33

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 372 หลักเมือง ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : 044511193

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุรวิทยาคาร