-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา

รหัสโรงเรียน : 650760

เขตการศึกษา : สพม.เขต 33

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 125 – เทนมีย์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : 044141125

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา

-- advertisement --