-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเมืองลีงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเมืองลีงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 650788

เขตการศึกษา : สพม.เขต 33

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านยาง จอมพระขสตึก เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์ 32180

โทรศัพท์ : 044576080

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเมืองลีงวิทยา

-- advertisement --