-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 650807

เขตการศึกษา : สพม.เขต 33

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – แก รัตนบุรี สุรินทร์ 32130

โทรศัพท์ : 044590190

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา

-- advertisement --