-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแตลศิริวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแตลศิริวิทยา

รหัสโรงเรียน : 650813

เขตการศึกษา : สพม.เขต 33

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองขวาง – แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110

โทรศัพท์ : 044586127

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแตลศิริวิทยา

-- advertisement --