-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแนงมุดวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแนงมุดวิทยา

รหัสโรงเรียน : 650800

เขตการศึกษา : สพม.เขต 33

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 9 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ – แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์ 32210

โทรศัพท์ : 044512087

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแนงมุดวิทยา

-- advertisement --