-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา

รหัสโรงเรียน : 650801

เขตการศึกษา : สพม.เขต 33

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 44 – โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ 32210

โทรศัพท์ : 044558814

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา

-- advertisement --