โลโก้โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 650785

เขตการศึกษา : สพม.เขต 33

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 342 – โพนครก ท่าตูม สุรินทร์ 32120

โทรศัพท์ : 044558666

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม