-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

รหัสโรงเรียน : 130987

เขตการศึกษา : สพม.เขต 34

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 451 มหิดล ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 247724

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

-- advertisement --