-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนขุนยวมวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนขุนยวมวิทยา

รหัสโรงเรียน : 420349

เขตการศึกษา : สพม.เขต 34

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140

โทรศัพท์ : 053691107

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนขุนยวมวิทยา

-- advertisement --