-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 130997

เขตการศึกษา : สพม.เขต 34

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 20 เชียงใหม่-เชียงราย เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220

โทรศัพท์ : 053104811

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

-- advertisement --