-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 131015

เขตการศึกษา : สพม.เขต 34

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 153 ม.2 ต.ท่าเดื่อ ฮอด-แม่ตืน ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260

โทรศัพท์ : 053-469103

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

-- advertisement --