-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปายวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปายวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 420350

เขตการศึกษา : สพม.เขต 34

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 104 ราษฎร์ดำรง เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน 58130

โทรศัพท์ : 053699216

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปายวิทยาคาร

-- advertisement --