-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 131005

เขตการศึกษา : สพม.เขต 34

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 205 โชตนา สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 50110

โทรศัพท์ : 053-346741

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

-- advertisement --