-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพร้าววิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพร้าววิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 131008

เขตการศึกษา : สพม.เขต 34

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 3

ที่อยู่ : 196 เชียงใหม่-พร้าว เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์ : 053475303

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพร้าววิทยาคม

-- advertisement --