-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

รหัสโรงเรียน : 131065

เขตการศึกษา : สพม.เขต 34

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่บ้านห้วยบง – บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 58130

โทรศัพท์ : 053-317626

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

-- advertisement --