โลโก้โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 131004

เขตการศึกษา : สพม.เขต 34

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 228 เชียงใหม่-สะเมิง สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250

โทรศัพท์ : 053487097

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม