-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสันติสุข

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสันติสุข

รหัสโรงเรียน : 131024

เขตการศึกษา : สพม.เขต 34

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 89 – สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160

โทรศัพท์ : 053106871

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสันติสุข

-- advertisement --