-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 131000

เขตการศึกษา : สพม.เขต 34

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 226 – สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ 50330

โทรศัพท์ : 053374124

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม

-- advertisement --