-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสารภีพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสารภีพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 131018

เขตการศึกษา : สพม.เขต 34

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 284 เชียงใหม่-ลำพูน ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ : 053321254

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสารภีพิทยาคม

-- advertisement --