-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหอพระ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหอพระ

รหัสโรงเรียน : 130986

เขตการศึกษา : สพม.เขต 34

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 15 สิงหราช ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-221419

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหอพระ

-- advertisement --