-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 131016

เขตการศึกษา : สพม.เขต 34

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 367 เจริญทัศนา อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 50310

โทรศัพท์ : 053467061

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

-- advertisement --