-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 130994

เขตการศึกษา : สพม.เขต 34

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 270 เชียงใหม่-ฝาง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 50170

โทรศัพท์ : 053-455245

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

-- advertisement --