-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 131017

เขตการศึกษา : สพม.เขต 34

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 204 – แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 50310

โทรศัพท์ : 053-903924

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม

-- advertisement --