-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 131001

เขตการศึกษา : สพม.เขต 34

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 668 – ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053297520

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

-- advertisement --