-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 130999

เขตการศึกษา : สพม.เขต 34

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 132 เชียงใหม่-พร้าว แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 50150

โทรศัพท์ : 053967004

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

-- advertisement --