โลโก้โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

รหัสโรงเรียน : 131022

เขตการศึกษา : สพม.เขต 34

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 109 เชียงใหม่-น้ำพุร้อนสันกำแพง ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์ : 053106479

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย