-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไชยปราการ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไชยปราการ

รหัสโรงเรียน : 131020

เขตการศึกษา : สพม.เขต 34

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 – หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320

โทรศัพท์ : 053457031

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไชยปราการ

-- advertisement --