-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

รหัสโรงเรียน : 500517

เขตการศึกษา : สพม.เขต 35

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 106 ลำปาง-แจ้ห่ม นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 52000

โทรศัพท์ : 054825600

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกิ่วลมวิทยา

-- advertisement --