โลโก้โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 510298

เขตการศึกษา : สพม.เขต 35

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 153 แม่ทา-ท่าจักร ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 51170

โทรศัพท์ : 053574679

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร