-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 500542

เขตการศึกษา : สพม.เขต 35

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 194 – ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 52240

โทรศัพท์ : 054823117

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

-- advertisement --