-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

รหัสโรงเรียน : 510299

เขตการศึกษา : สพม.เขต 35

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 335 ลำพูน – ลี้ บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน 51130

โทรศัพท์ : 053591335

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

-- advertisement --