-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 510307

เขตการศึกษา : สพม.เขต 35

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 199 – น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน 51120

โทรศัพท์ : 053-508-546

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม

-- advertisement --