-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประชาราชวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประชาราชวิทยา

รหัสโรงเรียน : 500528

เขตการศึกษา : สพม.เขต 35

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – พหลโบธิน บ้านร้อง งาว ลำปาง 52110

โทรศัพท์ : 054365033

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประชาราชวิทยา

-- advertisement --