-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

รหัสโรงเรียน : 510309

เขตการศึกษา : สพม.เขต 35

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100 – บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 51180

โทรศัพท์ : 053-501667

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

-- advertisement --