-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนลำปางกัลยาณี

รหัสโรงเรียน : 500514

เขตการศึกษา : สพม.เขต 35

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 224 พหลโยธิน สวนดอก เมืองลำปาง ลำปาง 52100

โทรศัพท์ : 054227654

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนลำปางกัลยาณี

-- advertisement --