-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสบจางวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสบจางวิทยา

รหัสโรงเรียน : 500523

เขตการศึกษา : สพม.เขต 35

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 3 – นาสัก แม่เมาะ ลำปาง 52220

โทรศัพท์ : 054380581

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสบจางวิทยา

-- advertisement --